KONTAKT Email: kontakt@seewell.pl                            -10% na CAŁĄ KOLEKCJĘ!  ZAMÓW JUŻ DZIŚ                         PAKUJEMY NA PREZENT!

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy Ochrony danych osobowych oraz plików cookies.

Poniższy dokument wyjaśnia zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.  Sklep internetowy SEEWELL stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez sklep internetowy SEEWELL jako administrator danych osobowych.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego SEEWELL są chronione, zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako RODO, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego SEEWELL i świadczeniem usług w nim oferowanych.
 4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z pkt. 1 .
 6. Kupujący ma możliwość dostępu do własnych danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 7. Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do: przesłania Newslettera, zarejestrowania się w serwisie, zawarcia umowy sprzedaży, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru, korzystania z uprawnień konsumenckich.
 8. Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak: imię i nazwisko, adres do przesyłki, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje na temat płatności, dane firmy, w tym NIP jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.
 9. Dane osobowe Klienta mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem SEEWELL w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w celu przygotowania zamówionego produktu, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek.
 10. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 11. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do zawarcia i wykonania umów, okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 13. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.
 14. Sklep internetowy Seewell.pl jak większość witryn internetowych, wykorzystuje pliki cookies tzw. ciasteczka.
 15. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla sprzętu użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze strony.
 16. Po wejściu przez Użytkownika na stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez sklep internetowy Seewell Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą do utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 19. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia przez Użytkownika stosowania plików cookies, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione, a także uniemożliwione mogą być niektóre jego funkcjonalności. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał dostępu, do niektórych treści strony, a korzystanie ze sklepu internetowego może być dla Użytkownika mniej efektywne.
 20. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego, mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.
 21. Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:
 22. Pliki stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 23. Pliki sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 24. Pliki użytkownika – piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych – tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.
 25. Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.
 26. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 27. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 28. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
 29. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@seewell.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt”.