KONTAKT Email: kontakt@seewell.pl                            -10% na CAŁĄ KOLEKCJĘ!  ZAMÓW JUŻ DZIŚ                         PAKUJEMY NA PREZENT!

Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI ZAKUPY ZA 99zł„ GRATIS BRANSOLETKA!”

1.Za zakupy w dniach 8-10 marca 2024 do przesyłki GRATIS dołączana jest bransoletka. Do kwoty 99zł nie doliczone są koszty przesyłki. Klient musi zrobic zakupy na produkty o łącznej cenie 99zł, nie liczac w tym kosztów przesyłki. 

W przypadku zwrotu

2. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę https://seewell.pl/

 

§ 1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Seewell.pl oraz wszelkie zasady jego funkcjonowania.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego Seewell.pl jest firma X-Trade, NIP: 8542141014 REGON: 320750220
2. Wyłączne prawo do prowadzenia powyżej wskazanego sklepu, ma firma X-Trade, który zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Seewell jest sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż hurtowa biżuterii sztucznej gotowej za pośrednictwem sieci Internet.
4. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.Seewell.pl
5. Nazwa, logo, a także układ elementów graficznych oraz układ treści, jak również treść serwisu i wszystkie zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu internetowego Seewell.pl.
6. Regulamin sporządzony jest w języku polskim, stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
7. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący ma prawo do negocjacji warunków Umowy lub może skorzystać i zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe powszechne przepisy prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3 Definicje

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – jest to Kupujący oraz Sprzedawca łącznie;
1.2 SPRZEDAWCA – firma X-Trade, NIP: 8542141014 REGON: 320750220
1.3 KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego
1.4 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru wskazanego przez Sprzedającego;
1.5 SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.seewell.pl
1.6 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.seewell.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;
1.7 ZAMÓWIENIE – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego Seewell oferta zawarcia umowy sprzedaży;
1.8 UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
1.9 KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji, jak również po zalogowaniu w Sklepie internetowym www.seewell.pl oznaczony loginem i hasłem, który służy zawieraniu umów sprzedaży;
1.10 REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym Seewell, oznaczony indywidualnym loginem i hasłem;
1.11 PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Seewell, będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.12 NEWSLETTER – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o nowościach, produktach i promocjach w sklepie internetowym Seewell.pl.
1.13 FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, jest wybierana przez Kupującego podczas składanego zamówienia prezentowanego przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż oferowane na stronie internetowej formy płatności.
1.14 FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, jest wybierana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
1.15 DOKUMENT SPRZEDAŻY – Paragon, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup, w zależności od wskazań Kupującego.
1.16 ZAŁĄCZNIKI – wzór formularza zwrotu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
1.17 INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowi opis charakterystyki danego produktu oraz najważniejszych jego określeń, który umożliwia Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
1.18 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system umożliwiający złożenie zamówienia przez Kupującego , jest to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, które zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
1.19 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
1.20 KOSZYK – narzędzie, umożliwiające Kupującemu wybór produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości w celu późniejszego ich zakupu.
1.21 PROMOCJA – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
1.22 RABAT DLA KLIENTÓW ZALOGOWANYCH – ściśle określony rabat cenowy wskazane przez Sprzedawcę na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, rabaty przyznawane są automatycznie dla klientów zalogowanych, rabaty nie sumują się z innymi promocjami.
1.23 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 4 Konto

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego SEEWELL.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego, który ma dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
2. Rejestracja w Sklepie internetowym SEEWELL jest dobrowolna i bezpłatna.
3. W celu dokonania rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
4. Użytkownik w celu pozytywnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać poszczególne dane:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Adres e-mail
d) Hasło
e) Powtórz hasło
4. Oprócz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
a) Nazwę firmy
b) NIP
5. Klient przy dokonywanej rejestracji, można dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o nowościach i promocjach w sklepie na adres email podawany przy Rejestracji.
6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
7. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu Seewell w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
8. Klient może również dobrowolnie wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.
9. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów z promocjami i nowościami sklepu internetowego Seewell.

 

§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową www.Seewell.pl
2. Sklep internetowy Seewell prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza granice kraju.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
4. Założenia konta i rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie Seewell. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Seewell bez uprzedniej rejestracji.
5. Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować, przed złożeniem zamówienia. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do prawidłowego złożenia zamówienia.
6. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
7. Opcjonalnie przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wpisać podany kod rabatowy, w celu dokonania tańszego zakupu.
8. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości oraz naturalnych kolorów. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja biżuterii w specjalnych grafikach najlepiej odwzorowywała jej wygląd.
9. W podsumowaniu zamówienia znajduje się informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. Klient jest informowany o wszelkich kosztach w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie występuje żaden ukryty koszt.
10. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia sklepu internetowego Seewell, poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
11. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie realizacji zamówienia nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został podany przez Klienta w formularza podczas składania zamówienia.
12. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupujący. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w miejscu należącym do sklepu internetowego Seewell.pl.
13. Nie jest możliwości anulowania dokonanego zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy obioru Towaru w miejscu należącym do sklepu internetowego Seewell.pl.
14. Zamówienie zgodnie w niniejszym Regulaminem zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego Seewell jako dowód zawarcia umowy.
15. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

 

§ 6 Warunki i termin płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
3. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

1.1 Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
1.2 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: PayU, Przelewy24.
1.3 Płatność za pomocą przelewu zwykłego lub internetowego na konto bankowe Sprzedawcy

4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen, a także wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wysokości kosztów dostawy, w szczególnym przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty, które realizują dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień już realizowanych.
7. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 15 min poprzez udostępnione przez nas formy szybkich płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane. Termin płatności za pomocą przelewu zwykłego lub internetowego na konto bankowe Sprzedawcy wynosi do 2 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego.
8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
9. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na stronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
10. Płatności internetowe dokonywane online za pośrednictwem Sklepu internetowego www.seewell.pl obsługiwane są za pośrednictwem platformy:

 

§ 7 Warunki i termin dostawy zamówienia

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
3.Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) Dostawa Produktów następuje na adres przez firmę kurierską,
b) Dostawa Produktów następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu przez Pocztę Polską,
c) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
d) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost wskazany przez Kupującego w zamówieniu

4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili jego złożenia.
5. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6. Termin realizacji zamówień to 1-3 dni roboczych.
7. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
9. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 199 zł brutto.
10. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw, w zależności od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący otrzymuje informację o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
11. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
12. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu
13. Sprzedawca mając na uwadze Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności, które wystąpiły na jakimkolwiek etapie zamówienia, będą konsultowane z Klientem oraz realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy, jest zobowiązany do zawiadomienia Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
15. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki oraz w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie:
16. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie:

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy – zwrot

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, w sytuacji zawarcia umowy na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@seewell.pl, bądź też kurierem (pocztą polską) na adres:

Seewell
Aleja Gryfa 14/1
73-110 Stargard

Formularz odstąpienia od umowy Seewell

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępnym pod adresem www.SEEWELL.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu.
5. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, należy obowiązkowo załączyć dowód zakupu, paragon lub fakturę.
6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
8. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz własny koszt transportu do Sprzedawcy.
9. Produkty będące przedmiotem Umowy muszą być w stanie niezmienionym, odesłanym w oryginalnym opakowaniu. Zwracany produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
11. Sprzedawca na rozpatrzenie oświadczenie o odstąpieniu do Umowy Konsumenta, ma czas nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia paczki.
12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za przedmiot Umowy:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 10 powyżej;
13. Wszelkie inne wątpliwości rozwiewane są poprzez zastosowanie Kodeksu Prawa Cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta.

 

§ 9 Reklamacje Rękojmi

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
2. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki oraz w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.
3. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
6. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
7. Konsument zobowiązany jest w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, dołączenia opisu niezgodności towaru z Umową.
8. Podstawą do reklamacji jest dołączenie dowodu zakupu potwierdzających sprzedaż w postaci paragonu lub faktury, a także w form elektronicznych: płatności internetowej czy potwierdzenie Umowy między Obiema stronami przesłane emailem.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.SEEWELL.pl
10. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć w rozsądnym czasie. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
11. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
12. Produkty będące przedmiotem Umowy muszą być w stanie niezmienionym, odesłanym w oryginalnym opakowaniu. Reklamowany produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym, pomijając wady, o których mowa w niniejszym regulaminie, na adres sklepu Seewell wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym , które są do pobrania na stronie www.seewell.pl.
13. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za przedmiot Umowy:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
14. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, a w szczególności monitora nie są wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
15. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@seewell.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres:

Seewell
aleja Gryfa 14/1
73-110 Stargard

Formularz reklamacji Seewell

 

16. Wszelkie inne wątpliwości rozwiewane są poprzez zastosowanie Kodeksu Prawa Cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta.

 

§ 10 Wymiana

1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego produktu będącego przedmiotem Umowy na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
3. Odsyłane produkty muszą być w stanie niezmienionym, odesłanym w oryginalnym opakowaniu. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.
5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego SEEWELL

 

§ 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.SEEWELL.pl świadczy następujące Usługi elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
c) Newsletter.
2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i może ulec rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plikami cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz odpowiednimi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także rozsyłanie czy umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
7. Usługobiorca może wypowiedzieć usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@seewell.pl.
8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
9. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 

§ 12 Polityka prywatności
Polityka prywatności dotyczy Ochrony danych osobowych oraz plików cookies.

Poniższy dokument wyjaśnia zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych. Sklep internetowy SEEWELL stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez sklep internetowy SEEWELL jako administrator danych osobowych.
2. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego SEEWELL są chronione, zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako RODO, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego SEEWELL i świadczeniem usług w nim oferowanych.
4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z pkt. 1 .
6. Kupujący ma możliwość dostępu do własnych danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
7. Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do: przesłania Newslettera, zarejestrowania się w serwisie, zawarcia umowy sprzedaży, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru, korzystania z uprawnień konsumenckich.
8. Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak: imię i nazwisko, adres do przesyłki, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje na temat płatności, dane firmy, w tym NIP jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.
9. Dane osobowe Klienta mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem SEEWELL w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w celu przygotowania zamówionego produktu, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek.
10. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
11. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do zawarcia i wykonania umów, okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
13. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.
14. Sklep internetowy Seewell.pl jak większość witryn internetowych, wykorzystuje pliki cookies tzw. ciasteczka.
15. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla sprzętu użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze strony.
16. Po wejściu przez Użytkownika na stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez sklep internetowy Seewell Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą do utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
19. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia przez Użytkownika stosowania plików cookies, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione, a także uniemożliwione mogą być niektóre jego funkcjonalności. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał dostępu, do niektórych treści strony, a korzystanie ze sklepu internetowego może być dla Użytkownika mniej efektywne.
20. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego, mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.
21. Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:
a) Pliki stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
b) Pliki sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
c) Pliki użytkownika – piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych – tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.
d) Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.
22. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.
23. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
25. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@seewell.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt”.

 

§ 12 Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie zamieszczone zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały, w tym Nazwa, logo, a także układ elementów graficznych oraz układ treści, jak również treść serwisu na stronie Sklepu internetowego www.SEEWELL.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, a także stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.SEEWELL.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.Seewell.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych materiałów w powyższym regulaminie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby, której przysługują prawa autorskie. Czyn ten jest niezgodny z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu osobom.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: +48
b) e-mail: kontakt@seewell.pl
c) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.SEEWELL.pl/kontakt
4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego Seewell
5. Nazwa Sklepu internetowego SEEWELL, adres pod którym jest dostępny: www.SEEWELL.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego, a także podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 maja 2020 roku.

 

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

kontakt@seewell.pl , bądź nr. tel: +48